Spring
Course name The Basics of Climate-Wise Activities
Course date 13.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Anniina Kontiokorpi
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The Basics of Climate-Wise Activities

13.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

 • Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt sekä systeemiajattelun hyödyntämisen osana ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua
 • Tunnistat ja osaat arvioida oman/yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin
 • Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi
 • Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
 • Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja oman toimintasi tai yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja pystyt edistämään kestävien toimenpiteiden toteuttamista ja ilmastomyönteistä toimintakulttuuria

Sisältö

 • Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
 • Ilmastopolitiikka eri tasoilla
 • Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
 • Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan (organisaatio/yritys, rakennus, tuote)
 • Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
 • Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Prerequisites

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Assessment criteria

Arviointiperusteet Suoritetut tehtävät ja palautettu oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnot tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla tehdään oppimispäiväkirja sekä tehtäviä.

Course additional info

Opintojakson suunnittelu on toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.