Non-stop
Course name Prevention of infections
Course date 10.01.2023 - 30.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Prevention of infections

10.01.2023 - 30.08.2023

Course description

Tavoitteet: • tuntee infektioiden torjunnan periaatteita, aseptiset työtavat ja osaa toimia infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti työssään • tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat Sisältö: • mikrobiologia • infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen • mikrobien aiheuttamat sairaudet • tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hoito hoitotyössä (ml. erityskäytännöt) • näytteenoton perusteet • yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta • ravitsemus ja lääkehoito infektioiden hoitotyössä

Prerequisites

Assessment criteria

Opetus sisältää teorian lisäksi lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä. Opintojaksolla reflektoidaan (arvioidaan) omaa oppimista opintojakson lopussa.

Hyväksytty / hylätty –periaatteella. -Hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanaa 3 Xamkin arviointikriteerien mukaisesti

 

Course way of working and time table

Suomeksi Heikkinen, T. ym. 2020. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim 2020. 4., uudistettu painos. Saatavilla e-kirjana

Toura S. & Lyytikäinen O. 2020. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa ja –hoivassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Saatavilla e-kirjana

Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn – alustalla.

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 10.1.2023 alkaen. Suoritusaika on 3 kk. Opiskeleminen tapahtuu 100-prosenttisesti verkossa.

Course info

10.1.-30.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 10.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.