Non-stop
Course name Prevention of infections
Course date 18.01.2022 - 20.03.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Prevention of infections

18.01.2022 - 20.03.2023

Course description

Tavoitteet: • tuntee infektioiden torjunnan periaatteita, aseptiset työtavat ja osaa toimia infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti työssään • tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat Sisältö: • mikrobiologia • infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen • mikrobien aiheuttamat sairaudet • tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hoito hoitotyössä (ml. erityskäytännöt) • näytteenoton perusteet • yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta • ravitsemus ja lääkehoito infektioiden hoitotyössä

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty –periaatteella. -Hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanaa 3 Xamkin arviointikriteerien mukaisesti

Course way of working and time table

Heikkinen, T. ym. 2020. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim 2020. 4., uudistettu painos. Saatavilla e-kirjana

Toura S. & Lyytikäinen O. 2020. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa ja –hoivassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Saatavilla e-kirjana

Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn – alustalla

 

Opetus sisältää teorian lisäksi lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä.

Course info

Verkkokoulutus koulutus on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin kolmessa kuukaudessa.

-Opintojakso on automatisoitu verkkokoulutus. -Itseopiskelu verkkoympäristössä mahdollistaa Sinulle oman aikataulun luomisen, itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi annettujen määräaikojen puitteissa.

Course additional info

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 18.1.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 18.12.2022