Non-stop
Course name Innovation Knowledge
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Laitinen Matti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Innovation Knowledge

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojaksolla toteutat oman innovaatioprojektin. Haastamme sinua muuttamaan jotain omassa tai työyhteisösi toiminnassa. Tavoitteena on viedä teoriaa käytäntöön ja oppia tekemällä. Työskentelyn tuloksena sinulle syntyy henkilökohtainen innovaatiokäsikirja.

Keskeinen sisältö

  • Innovaatio ja kehittäminen
  • Projektityöskentely
  • Innovaatiomenetelmät ja innovaatiotyökalut
  • Innovoinnin tiedon lähteet
  • Pitchausvideo

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella.