Non-stop
Course name Innovation management in digital age
Course date 01.08.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.06.2023 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Innovation management in digital age

01.08.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
 • Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
 • Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö:

 • Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
 • Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
 • Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
 • Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
 • Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

 • Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta ensimmäinen aloitus on vasta 1.8.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 2-4 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.
 • Opintojakso tulee suorittaa 2-4 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Voit edetä opintojaksolla omaan tahtiin annetun aikarajan sisällä.
 • Nonstop-verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden oppimisalustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop-verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti opintojaksoalustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset opintojakson aikataulun mukaisesti.
 • Nonstop-verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Opintojakson suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn -alustalta.

Course additional info

Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2023 jolloin suoritusaikaa on jäljellä enää 2 kk.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.