Non-stop
Course name Innovation management in digital age
Course date 16.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Innovation management in digital age

16.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta. Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä. Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä. Sisältö: Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset? Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle? Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ? Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia? Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Assessment criteria

Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Verkko-opinnot.

Opiskelumateriaali saatavilla Xamkin Learn-verkko-oppimisympäristössä.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.