Summer
Course name Innovation
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Hautio
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 25.05.2023 - 30.06.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Innovation

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Innovaatiotoiminta-opintojaksolla opitaan, mitä tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa ja miten sitä tehdään. Lisäksi selviää, mitä innovaatio ja innovoiminen käytännössä tarkoittavat ja miten innovaatioita voi edistää työelämässä.

Opintojakso antaa innovaatioprosessin läpiviemiseen tarvittavan perusosaamisen. Lisäksi opintojaksolla opitaan tulevaisuustiedon ja ennakoinnin perusteet.

Opintojaksolle kannattaa tulla tutkimaan omaa innovaatiosuhdettaan ja kehittämään omaa innovatiivisuuttaan. Siellä saa myös tärkeitä työelämätaitoja. Erityisiä lähtötasovaatimuksia ei ole.

Kenelle?

Opintojakso sopii kenelle tahansa, joka haluaa oppia innovaatiotoiminnan perusperiaatteet ja vahvistaa omaa innovaatiokyvykkyyttään.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • Tunnistaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti vaikuttavia muutosvirtoja
  • Osaa soveltaa tulevaisuusajattelua omassa ammatillisessa toimintaympäristössään
  • Ymmärtää innovaatioprosessin edellytykset, vaiheet ja toimintatavat
  • Osaa edistää luovaa, käytännönläheistä ongelmanratkaisua.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutukseen kuuluu kirjallisia tehtäviä sekä tentti sekä keskustelutehtäviä.

Course info

Osallistumiseen ei tarvita muuta kuin nettiyhteys ja tietokoneen tavanomainen tekstinkäsittelyohjelma (Word tai vastaava).

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.