Spring
Course name Management Accounting and Budgeting
Course date 11.01.2023 - 15.02.2023
Institution Novia University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Rolf Gammals
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.12.2022 - 04.01.2023
Enrol

Management Accounting and Budgeting

11.01.2023 - 15.02.2023

Course description

Målgrupp: Studerande inom företagsekonomi.

Innehåll:

Teori och räkneuppgifter i kostnadskalkylering

 • täckningsbidragskalkyl
 • resultatdiagram (nollpunktsanalys)
 • nyckeltal
 • lageromsättning
 • kostnadskalkyler

Budgetering

 • kan uppgöra och analysera resultatbudget och likviditetsbudget
 • förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen

Mål:

Studerande:

 • förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.
 • kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal.
 • känner till principerna för kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och kundbaserad prissättning.
 • förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen.
 • kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget.

Prerequisites

Inga förkunskaper.

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Online onsdagar 11.1.-15.2.2023 kl 14.30-16.30.