Non-stop
Course name Internet Business Models
Course date 01.06.2023 - 15.12.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language English
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Ville Saarikoski
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.10.2023
Implementation plan
Enrol

Internet Business Models

01.06.2023 - 15.12.2023

Course description

Suomeksi: Kurssi on englanniksi ja muodostuu kahdeksasta kappaleesta, jossa jokaiseen liittyy osaamista testaavia rastitustehtäviä.

  • Arvosanan yksi saa suorittamalla rastitustehtävät hyväksytysti.
  • Arvosanan kaksi osallistumalla keskuelualustan keskusteluihin lisäksi aktiivisesti.
  • Arvosanaan kolme saavuttamiseksi on oma tehtävänsä.
  • Tämän jälkeen voi saavuttaa arvosanan neljä – viisi kirjoitetun esseen pohjalta, kunhan muut edeltävät on suoritettu hyväksytysti. Esseen kieli on englanti, sillä essee annetaan muille (kahdelle ) opiskelijalle arvioitavaksi (vertaisarviointi)

Opintojakso toteutetaan Laurean Canvas-alustalla. Kurssin sisällöt, ilman tehtäviä, löytyvät myös sivustolta villesaarikoski.com.

 

In English:

The course consists of 8 chapters. Each chapter contains a quiz.

  • To achieve grade one, you do the quizzes.
  • To achieve grade two, students also need to be active on the discussion forums.
  • To achieve grade three there is a specific task, which you also need to do.
  • To achieve grade four to (or) five, students will also need to return an essay. The essay should be written in English. The essays will be also peer reviewed.

The course will be implemented on the Canvas platform used by Laurea. The course content (without assignments), is also available on the website villesaarikoski.com.

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Kurssi on suunniteltu aika- ja paikkariippumattomaksi. Opiskelija voi käytännössä alkamis- ja päättymisaikojen puitteissa valita, milloin opiskelee. Kurssi on suunniteltu MOOC-tyyppiseksi (massive open online course) eli osallistujamäärää ei olla käytännön tasolla rajoitettu.

Kannattaa varata riittävästi aikaa opiskeluun ja suunnitella etukäteen itselleen oman aikataulun. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia käytettyä aikaa. Tämä on viiden opintopisteen kurssi. Käytä aikaa, tutustu materiaaleihin niin saat kurssista enemmän irti.

  • Jos teet myös essee tehtävän, huomaa, että vertaisarviointia varten essee pitää palauttaa 15 päivää aiemmin.

In English

The course has been designed to be time and place independent.

Within the start and end times, the student can choose when to start and when to finish and when to study. Please make a plan to ensure that you allocate enough time for your studies.

1 credit is 27 hours of study. This is a five credit course. Plan to use time and you will get more out of the course.

  • Note if you do assignment for grade 4 to 5, you need to submit that 15 days earlier to allow time for peer reviews,

Course info

HUOM! Kesätauon aikana (heinäkuu) ilmoittautumisten käsittelyssä voi olla viivettä.

Note! During summer break (July) there might be delay in handling enrolments.