Non-stop
Course name Intoksikaatiopotilaan hoitotyö
Course date 29.08.2022 - 16.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 12.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Intoksikaatiopotilaan hoitotyö

29.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet:  • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan akuuttihoitotyön periaatteet • tuntee yleisimmät aikuisen intoksikaatioihin johtavat syyt • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessin • tuntee aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • osaa pohtia omaa ja potilasturvallista toimintapaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  • potilas- ja työturvallisuus tavallisimmat intoksikaatiot • potilaan systemaattinen tilan arviointi ja seuranta o • aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessi • kriisissä olevan potilaan ja omaisen kohtaaminen

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Itsenäisesti verkossa omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso.

Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Course info

Ohje Learnissa. Suoritusaika on 2 kk. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 12.10.2022. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.