Spring
Course name Italian for beginners 1
Course date 10.01.2024 - 15.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB
Teacher Julia Närhi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Italian for beginners 1

10.01.2024 - 15.05.2024

Course description

Tavoitteet:

Tutustut italian kielen alkeisiin ja italiankieliseen kulttuuriin. Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Pystyt käyttämään korrektia italian kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Hallitset italian kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Italian välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöt:

Ääntäminen: Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen italian kielen taito ja italialaisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraasit, yksinkertaiset ostostilanteet

Kielioppia, mm. persoonapronominit, lukusanat, substantiivien suku ja artikkelit, akkusatiivi, verbin preesenstaivutus, kysymysten muodostaminen, päälauseen sanajärjestys

Prerequisites

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua italian kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5

(1) Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Tunnet yksinkertaisen puhetilanteen normit ja selviät niiden avulla, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa vaikeuttavat viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on usein virheitä.

(2) Ymmärrät selkeää ja hidasta puhetta, joka käsittelee tuttuja asioita. Sovellat oppimaasi rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka puheessa on usein taukoja. Ymmärrät pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä. Pystyt kirjoittamaan lyhyen tekstin tutusta aiheesta. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on puutteita.

(3) Normaalitempoisen puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä. Hallitset rutiininomaisen puhetilanteen. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Hallitset lyhyiden, yksinkertaisten tekstien kirjoittamisen. Kielen rakenteissa, sanastossa ja ääntämisessä voi olla puutteita, mutta ne eivät häiritse vuorovaikutusta.

(4) Ymmärrät normaalitempoista kasvotusten tapahtuvaa puhetta yksinkertaisten aihepiirien osalta, mutta syntyperäisen kielen puhujan puhenopeus tuottaa vaikeuksia. Hallitset lyhyet puheenvuorot melko sujuvasti. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä hyvin. Luot lyhyitä tekstejä soveltaen opittuja rakenteita ja sanastoa.

(5) Ymmärrät normaalitempoista puhetta tutuista aihepiireistä. Arvioit puhetilanteita oikein ja osaat toimia niissä. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä vaivattomasti. Kirjoitat tutuista aiheista selkeästi ja lähes virheettömästi. Hallitset asiaankuuluvan sanaston ja kielen rakenteet sekä sovellat niitä monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Course way of working and time table

Viikkottain Zoom-opetusta (10.1.-15.5.2024) keskiviikkoisin klo 16:00-18:30