Spring
Course name Tools for Self-management
Course date 01.12.2022 - 30.06.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pasio Hario
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 21.05.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Tools for Self-management

01.12.2022 - 30.06.2023

Course description

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaisia elämän- ja arjen hallinnan taitoja tarvitaan, että voi edetä työn ja elämän tavoitteissa? Kuinka näitä kehitetään?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • Luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • Kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • Tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Assessment criteria

hyväksytty-hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Course info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op

Course additional info

HUOM! Tämän opintojakso vastaa sisällöltään Laurean englanninkielistä opintojaksoa Tools for self management. Et voi saada opintopisteitä molemmista.

Course enrolment info

Opintojakso kuuluu Mielekkään työuran rakennussarja (5 op) opintokokonaisuuteen. Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä opinnosta, jotka jokainen suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta, ja se soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Jokaiselle kokonaisuuden opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa.