Non-stop
Course name Introduction to data analytics
Course date 06.06.2023 - 10.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 08.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to data analytics

06.06.2023 - 10.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Ymmärrät data-analytiikan merkityksen yrityksille. Tunnet data-analytiikan peruskäsitteet. Tiedät erilaisia datalähteitä. Ymmärrät visualisoinnin ja viestinnän merkityksen. Tiedät joitain data-analytiikkaan liittyviä ohjelmia. Osaat tehdä pieniä analyysejä yksinkertaiselle datajoukolle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Ymmärrät vastuusi ja osaat huomioida kestävän kehityksen raportteja laatiessasi. Muistat tarkastella dataa kriittisesti.

Sisältö:

Mikä on data-analytiikan merkitys? Mistä dataa saa? Miten dataa esittämällä on voitu vaikuttaa? Mitä ohjelmia data-analytiikassa voidaan hyödyntää? Miten voin tehdä yksinkertaisen analyysin avoimelle datalle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen? Mitä matemaattisia perusteita tarvitsen dataa analysoitaessa? Miten toimin vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden data-analytiikassa? Miten teen saavutettavia raportteja?

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Opiskelija osaa

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

  • Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
  • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
  • Kyseessä on verkko-opintojakso, joka suoritetaan sellaisenaan. Opiskelijat voivat kuitenkin edetä omaan tahtiin opintojakson aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.
  • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
  • Tentit, joiden haluataan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Course additional info

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen: Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.