Fall
Course name Introduction to Service Design
Course date 17.09.2021 - 21.12.2021
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sirviö Timo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 30.11.2021
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Service Design

17.09.2021 - 21.12.2021

Course description

Tervetuloa palvelumuotoilun maailmaan! Palvelumuotoilu on palveluiden ja palvelukokemusten kehittämistä muotoilun keinoin. Tässä lyhyessä itseopiskelupaketissa kerrotaan mitä palvelumuotoilu on, millainen on sen prosessimalli ja keskeiset käsitteet sekä miksi se on tarpeellista. Tämä yhden opintopisteen kokonaisuus koostuu muutamasta videosta ja kahdesta pienestä tehtävästä.

Keskeinen sisältö

  • Palvelumuotoilun tausta ja toiminta-ajatus
  • Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja prosessi
  • Palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) -Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin /tenttiin /työpajatyöskentelyyn.

Course way of working and time table

100% verkkokurssi (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen – itsenäinen opiskelu: videoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia.