Fall
Course name Introduction to Service Design
Course date 29.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Suvi Salminen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Service Design

29.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Tunnistat palveluiden ongelmakohtia ja opit menetelmiä niiden ratkaisemiseksi. Tunnistat palvelumuotoilun mahdollisuudet oman alasi kehittämismenetelmänä, niin olemassa olevien palveluiden parantamiseksi kuin uusien palveluiden kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustut itsenäisesti palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Opit palvelumuotoilun prosessin ja keskeiset käsitteet videoiden ja tehtävien avulla.

Prerequisites

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson suorittaminen tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä, jossa pystyt opiskelemaan itsenäisesti palvelumuotoilun oppimismateriaalia hyödyntäen (mm. videot, tekstit, oppimistehtävät). Harjoitusten ja tehtävien avulla syvennyt palvelumuotoilun prosessiin ja keskeisiin käsitteisiin.

Tarvittava verkko-oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Kurssin läpäisy perustuu verkkotehtävien suorittamiseen ohjeiden mukaisesti. Suoritusten tulee olla jätetty arvioitavaksi 21.12.2022 klo 23.59 mennessä.

Course enrolment info

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 29.8.-21.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2022.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta (ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 42 aikana).