Summer
Course name Introduction to Finnish Forestry
Course date 29.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Jyry Eronen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Finnish Forestry

29.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää metsätalouden merkityksen Suomen yhteiskunnalle
 • Tietää suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet
 • Tietää suomalaiset metsätalouden toimijat
 • Osaa selostaa yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja
 • Tuntee Suomalaisen puukaupan erityispiirteet ja puumarkkinat
 • Ymmärtää metsien monikäyttöä
 • Ymmärtää metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteet
 • Tuntee suomessa käytettävän metsäteknologian
 • Ymmärtää Suomalaisen puunkorjuun menetelmät

Sisältö

 • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
 • Metsänhoidon menetelmät
 • Metsätalouden toimijat
 • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
 • Metsäteknologian valmistajat
 • Käytännön puunkorjuu

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Kurssin arvioidaan asteikolla hyl/1-5. Kurssi arvioidaan palautettujen oppimistehtävien perusteella, joista annetaan numeroarvosana. Kurssin arvosana on tehtävien arvosanojen keski-arvo.

Course way of working and time table

Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely 80 h (luentotallenteiden seuraaminen, lisämateriaaliin perehtyminen sekä esseetehtävien teko).

Course info

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava sähköinen luentomateriaali, verkkoluentotallenteet sekä luentoihin liittyvä muu sähköinen materiaali.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.