Summer
Course name Introduction to Programming: C++
Course date 02.05.2023 - 31.08.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tomi Salo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 01.05.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Introduction to Programming: C++

02.05.2023 - 31.08.2023

Course description

C++ ohjelmoinnin perusteet vasta-alkajille alasta riippumatta

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa tulkita valmista ohjelmakoodia.
  • Opiskelija osaa kääntää ja ajaa sovelluksen.
  • Opiskelija osaa luoda sovelluksia käyttäen ohjausrakenteita, muuttujia ja taulukoita.
  • Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia sovelluksia.

Sisältö

  • Miten tietokonesovelluksia ohjelmoidaan?
  • Miten sovelluksia käännetään ja ajetaan?
  • Miten kirjoitetaan pienimuotoinen sovellus?

Opintojakso toteutetaan käyttäen C++ ohjelmointikieltä ja -välineitä.

Course way of working and time table

Opetus koostuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opiskelijan tai ryhmän opiskelusta itsenäisesti. Osa verkossa tapahtuvasta etäopetuksesta toteutetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.