Non-stop
Course name Introduction to Finnish Social and Health Care Legislation
Course date 01.12.2021 - 30.06.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Reija Korhonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2021 - 31.05.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Finnish Social and Health Care Legislation

01.12.2021 - 30.06.2022

Course description

Opiskelija osaa

  • tunnistaa sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
  • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit

Assessment criteria

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 8/10 pistettä
  • Terveydenhuoltolaki 2010/1326 6/8 pistettä
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 8/10 pistettä
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 13/18 pistettä

Course way of working and time table

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 1.12.2021-30.6.2022. Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin yhden kuukauden välein. Kun suorituksesi on arvioitu, näet tiedot Oma opintopolku -palvelussa.

Course info

HUOM! Jos olet tutkinto- tai avoimen AMK:n polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun ilmoittautumislinkkiä.

Course enrolment info

HUOM! Jos olet tutkinto- tai avoimen AMK:n polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun ilmoittautumislinkkiä.