Non-stop
Course name Developing Leadership and Training Competence
Course date 01.02.2024 - 15.12.2024
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Arno Heikkala
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Developing Leadership and Training Competence

01.02.2024 - 15.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Tällä opintojaksolla kehität ja sovellat omaa henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön osaamistasi ammatillisissa kehittämistehtävissä. Opit käyttämään vaihtelevia ja innovatiivisia menetelmiä ja toimintamalleja toimintaympäristöjen ja asiakkaiden tarpeista nousevissa kehittämisprosesseissa. Arvioit ja kehität päätöksentekotaitoja muuttuvissa tilanteissa, erilaisissa toimeksiannoissa tai hanketoiminnassa. Opit arvioimaan erilaisia johtamiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä tavoitteellista palauteprosessien hallintaa. Kehität tavoitteellista viestintäosaamistasi ja osaat alasi osaajana jäsentyneen ja ymmärrettävän suullisen viestinnän. Suunnittelet ja opit hyödyntämään pedagogista osaamistasi sekä laajennat erilaisten pedagogisten menetelmien käyttöä työelämälähtöisissä oppimistilanteissa. Teema 1 Johtamisen yleiset periaatteet Teema 2 Henkilöstöjohtamisen työkalut Teema 3 Viestintä ja vuorovaikutus Teema 4 Koulutusosaaminen

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Kyseessä on pitkälti itsenäisesti tehtävä opintojakso, joka mahdollista suorittaa 1.2.2024 alkaen, suoritukset tulee olla tehtynä 15.12.2024 mennessä. Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2024.

Course enrolment info

 

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Noin viikko ilmoittautumisen jälkeen opiskelija viedään Lapin AMKin järjestelmään ja opiskelija pääsee suorittamaan kurssia.

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi