Non-stop
Course name Management Trends
Course date 01.09.2022 - 31.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Markus Kräkin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.11.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Management Trends

01.09.2022 - 31.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisen trendejä ja johtamisteorioita, ml. virtuaalijohtaminen, etä- ja monipaikkaisuuden johtaminen, jaettu johtajuus, mahdollistava johtajuus
  • kehittää omaa johtamisajattelua
  • tarkastella johtamista palveluna, tekeytyvänä ja muotoutuvana kokonaisuutena

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan analysoimaan johtamiseen vaikuttavia trendejä sekä johtamista itsessään eri näkökulmista, ajan saatossa muovautuvana ja tekeytyvänä ilmiönä.

Prerequisites

Suositellaan esihenkilötyö ja johtaminen -kurssia tai muuten johtamisen perusasioiden tuntemusta.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Kurssi on verkkototeutus ns. hop on -mallilla eli kurssille voi liittyä joustavasti mukaan. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja oppimistehtävien tekemistä.

Course additional info

Opintojakson hinta 75 €.

Course enrolment info

Opintojakso on non stop -opinto, joten voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti. Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikon kuluessa ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseksi ja kurssin suorittamisesta. Peruutusehdot Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella avoinamk@lab.fi