Spring | Full
Course name Publication Layout, Adobe InDesign CC
Course date 13.02.2024 - 17.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Juha-Pekka Leppänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 28.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Publication Layout, Adobe InDesign CC

13.02.2024 - 17.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskellaan painettavien ja sähköisten julkaisujen ulkoasun suunnittelua ja toteutusta Adobe InDesign -ohjelmalla.

Opit käyttämään InDesign-taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

  • Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistustaidot
  • Adobe InDesign ohjelman käytön hallinta
  • Tekstin hallinta taitossa
  • Visuaalinen sommittelu

Assessment criteria

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki harjoitukset hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Itsenäinen verkkotyöskentely, luentojen ja opetusaineistojen seuraaminen, harjoitustöiden tekeminen

Itsenäinen ajankäyttö noin 60–80 tuntia

Course info

Huom. Opiskelija vastaa itse jaksolla käytettävän InDesign-ohjelman hankkimisesta omaan käyttöönsä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.