Fall
Course name Public procurements and competitive procurement
Course date 19.09.2022 - 11.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Public procurements and competitive procurement

19.09.2022 - 11.12.2022

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
  • Osaat suunnitella hankintoja.
  • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
  • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

  • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
  • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
  • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Prerequisites

Ei edellytä edeltävää osaamista

Assessment criteria

Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Course way of working and time table

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi opiskelumateriaalia.

Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella.

Tentti.

Course info

Opiskelumateriaali:

Learnissa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.