Non-stop
Course name Public procurements and competitive procurement
Course date 30.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Public procurements and competitive procurement

30.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet. Osaat suunnitella hankintoja. Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta. Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset. Sisältö: Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat. Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka. Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Prerequisites

Assessment criteria

Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi edellä olevaa materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti. Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Learnissä oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista: Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa. Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa. Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Course info

30.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 30.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.