Non-stop
Course name Public procurements and competitive procurement
Course date 06.06.2023 - 03.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 01.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Public procurements and competitive procurement

06.06.2023 - 03.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
 • Osaat suunnitella hankintoja.
 • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
 • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

 • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
 • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
 • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Arvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

 • Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Omatahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi materiaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella. Tentti.
 • 3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Learnissa oleva materiaali. Yksi seuraavista kirjoista:

 • Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa.
 • Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa.
 • Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Course additional info

Huomioithan, että Xamkin lehtorit eivät arvioi opintosuorituksia vapaajaksoilla. Kesällä opintosuorituksia ei arvioida 12.6.-6.8.2023 välisenä aikana.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen: Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.