Non-stop
Course name Mining Industry
Course date 11.09.2023 - 26.04.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Juha Männistö
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 05.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Mining Industry

11.09.2023 - 26.04.2024

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee suomalaisen kaivosteollisuuden erityisesti metalliteollisuuden raaka-aineiden osalta.
  • Opiskelija tuntee malminetsinnän periaatteet ja kaivoksen toiminnan ja laitteiston.

Sisältö:

  • Suomen malmit ja niiden etsintä.
  • Kaivoksien toimintaperiaatteet ja niissä käytettävät koneet ja laitteet.
  • Malmien rikastusmenetelmät.
  • Kaivosalaa koskeva lainsäädäntö.
  • Kaivosten logistiikka ja kaivostyön turvallisuus.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arvosana määräytyy Moodle-kokeiden ja harjoitustyön perusteella.

Course way of working and time table

Opintojakso on itsenäistä opiskelua sisältäen osamisen arvioinnin Moodle-kokein sekä lopuksi harjoitustyön tekeminen kaivostyön turvallisuuteen liittyen.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 3 x 2 h etäopetusta/-ohjausta.

Course info

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)