Spring
Course name Profitability and Budgeting
Course date 09.01.2023 - 21.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Sirpa Varajärvi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Profitability and Budgeting

09.01.2023 - 21.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
  • laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
  • suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Sisältö:

  • Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin.
  • Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja.
  • Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Prerequisites

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Tämä on itsenäisesti, oman aikataulun mukaan keväällä 2023 suorittava toteutus. Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden ja -materiaalien, harjoitus- ja oppimistehtävien avulla.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.