Summer
Course name Basics of Economics
Course date 01.06.2024 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Salopelto Timo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Economics

01.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

Ydinaines: Kansantalouden peruskäsitteet ja -mekanismit mikro- ja makrotasolla, hinnanmuodostus, kuluttajan ja yrityksen taloudellinen käyttäytyminen, kokonaiskysyntä ja BKT, suhdannevaihtelut, rahatalous, kansainvälinen talous

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arvosana määräytyy tentistä ja palautetuista oppimistehtävistä.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Kyseessä on verkkokurssi, jota oppilas voi suorittaa täysin omaan tahtiinsa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.