Non-stop
Course name Economics
Course date 19.09.2022 - 30.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Salopelto Timo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.03.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Economics

19.09.2022 - 30.04.2023

Course description

Me jokainen tarvitsemme kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti.

Keskeinen sisältö

  • kansantaloustieteen peruskäsitteet
  • joustot
  • kansantalouden tilinpidon perusteet
  • talouskasvu
  • suhdannevaihtelut
  • rahatalous
  • kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti.