Non-stop | Full
Course name Commercialization of business
Course date 16.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan

Commercialization of business

16.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä. Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä. Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla. Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat Sisältö: Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi? Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita? Mitä on brändäys? Mitä on kaupallinen kommunikointi? Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys? Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Prerequisites

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

1-5 Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. -toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti. -perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti. Palautettavat raportit ja tentti.

Opintojakso tulee suorittaa 3 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Voit edetä opintojaksolla omaan tahtiin annetun 3 kk aikarajan sisällä.

Course way of working and time table

– Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2015 Edita, luvut 2 – 5 – Jormakka ym.: Laskentatoimi, 2015 Edita, luvut 7 ja 9 – Learn-alustalla olevat videoluennot, linkit, artikkelit ym.

Course info

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.