Summer
Course name Practical anatomy and physiology
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Anna Rauha
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Practical anatomy and physiology

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteena on, että osallistujat tuntevat käsiteltävien elinjärjestelmien osalta tärkeimmät anatomiset rakenteet ja ymmärtävät tavallisimpien toimintahäiriöiden tai sairauksien vaikutuksen ihmisen koko elimistön toimintaan. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä ihmiselimistön toiminnasta käytännön hoitotyön näkökulmaa hyödyntäen.

Kurssin aikana käydään läpi seuraavat elinjärjestelmät:

  • Verenkiertoelimistö
  • Hengityselimistö
  • Ruuansulatuselimistö
  • Virtsaneritysjärjestelmä

Assessment criteria

  • Arviointi perustuu oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyyn suorittamiseen.
  • Hyväksytty: Pistemäärä oppimistehtävistä ja lopputentistä on 50% tai enemmän.
  • Hylätty: Pistemäärä oppimistehtävistä ja lopputentistä on alle 50%.
  • Arviointi tapahtuu kuukauden viimeisenä perjantaina tai kurssin viimeisenä päivänä (31.8.2023)

Course way of working and time table

Kurssi alkaa 1.5.2023. Kurssiin ei sisälly yhteisiä virtuaalitapaamisia, vaan opiskelijat voivat edetä Moodlesta löytyvän ohjeistuksen mukaan asiakokonaisuudesta toiseen. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tekemällä oppimistehtävät ja loppukoe.

Course info

Kurssin suorittamiseen tarvitaan tietokone.

Course additional info

Kurssin opettaja on tavoitettavissa kurssin ajan Moodlen keskustelualueen kautta. Kesän vapaajakson aikana 13.6.-7.8.2023 yhteydenotoissa voi olla viivettä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).