Non-stop
Course name Human Resource Management – Case Study Course
Course date 04.10.2022 - 31.12.2022
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Hr-erityisasiantuntija Mika Varjonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.09.2022 - 27.09.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Human Resource Management – Case Study Course

04.10.2022 - 31.12.2022

Course description

Opintojakson opettaa Turun ammattikorkeakoulun Hr-erityisasiantuntija Mika Varjonen, mika.varjonen@turkuamk.fi

Käytännön henkilöstöjohtamisen kurssi (5 op) toteutetaan online-toteutuksena. Opintojakson suorittamiseen sisältyy seuraavat etäyhteydellä toteutettavat kontaktiopetuskerrat:

  • Johdatus työsuhdeasioihin (4.10.2022 klo 16-17.30)
  • Tiiminvetäjien/projektipäälliköiden oikeudellinen asema (11.10 klo 17-18.30)
  • Esihenkilöiden työsuhdeasiat: työsuhteen juridinen elinkaari ( 25.10 klo 16-18.30, 8.11 klo 16-18.30 ja 22.11. klo 16-18).

 

Opinnot toteutetaan ns. case study -mallilla, jossa tapauksia lähestytään kertomuksen tai kuvauksen kautta ja niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä sekä opitaan menettelyä. Opittua asiaa sovelletaan käytäntöön, jossa käytäntöä edustaa kuvatut tapahtumat. Osana kokonaisuutta opiskelija tuottaa opitun pohjalta reflektoivan tekstin oman työuransa kokemuksilla. Lisäksi opintojen yhteydessä toteutetaan opintopiirit samantyyppisillä taustoilla olevien osalta.

Opintojaksolla sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa eli opitaan ongelmalähtöisesti tekemällä ja soveltamalla. Ryhmät saavat vastattavakseen erilaisia työsuhteen elinkaaren mukaisia tilanteita – esim. työhönotto, ongelmatilanteet, erilaiset menettelyt ja keskeiset työoikeudelliset periaatteet ja ne avataan online-opetuksen casien purkutilaisuuksissa opettajan johdolla.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

  • H-5

Course way of working and time table

Opintojakson suorittaminen vaatii keskimäärin 135 tuntia työtä.

Työmäärä jakaantuu seuraavasti:

  • Online-opetus: 10 h
  • Case-studyt: 70 h
  • Opintopiiri: 20 h
  • Reflektiivinen oppimispäiväkirja: 35 h.

Course info

Oppimateriaali

  • Kirjat, caset, purkutilaisuuksien materiaalit

Course enrolment info

Opintojaksolla on kiintiö: 15 opiskelijaa

 

Opintojaksolle voi osallistua vain avoimen AMK:n kautta.

Opintojakso kuuluu avoimen AMK:n tarjontaan. Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n nonstop-verkkokursseista peritään avoimen AMK:n opintomaksu myös CampusOnlinen kautta ilmoittautuvilta muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoilta. Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinnoista peritään opintomaksua 15 € per opintopiste.

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat eivät ilmoittaudu kurssille CampusOnlinen kautta, vaan Pepissä.

 

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.