Spring
Course name Design of user oriented rehabilitation and exercise services
Course date 23.01.2023 - 17.04.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Minna Mukka
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Design of user oriented rehabilitation and exercise services

23.01.2023 - 17.04.2023

Course description

Osaamistavoitteet:   Opiskelija

  • osaa käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
  • osaa valita tarkoituksen mukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja soveltaa niitä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen
  • osaa arvioida palvelumuotoiluprosessin tuloksia ja vaikutuksia

Sisältö:

Opintojaksolla perehdyt seuraaviin teemoihin:

  • käyttäjälähtöinen palvelumuotoiluprosessi
  • palvelumuotoilun menetelmät ja niiden soveltaminen kuntoutuksen ja liikunnan toimintaympäristöihin
  • palvelumuotoiluprosessin arviointi

Assessment criteria

Numeroarvio 1-5. Tarkemmat kriteerit löytyvät toteutussuunnitelmasta.

Course way of working and time table

Verkkotapaamisissa läsnäolovelvoite. Opetus sisältää luentoja ja yhteistyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentely aihepiiriin liittyvän kehittämistehtävän parissa. Lähiopetus tapahtuu ZOOMissa ja tähän linkki kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssin aikana valitset kehittämiskohteen kuntoutuksen ja liikunnan teemaan liittyen, jonka pyrit ratkaisemaan palvelumuoitoilun menetelmiä hyödyntäen. Aihe tulee olla perusteltu ajantasaiseen tietoon, tutkimukseen ja alan kehitystarpeisiin pohjautuen.

Kurssi alkaa alkutentillä, joka avautuu opintojakson Moodle-sivuille 23.1.2023 klo 8 ja sulkeutuu 29.1 klo 23.59. Voit tehdä alkutentin haluamanasi ajankohtana kyseisenä ajankohtana.

Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Course additional info

Kurssille hyväksytään 150 opiskelijaa. Kurssi soveltuu sosiaali,- terveys- tai liikunta-alan YAMK opiskelijoille.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.