Fall | Full
Course name Developing Professional
Course date 05.09.2022 - 23.10.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Ulmala
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Developing Professional

05.09.2022 - 23.10.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • ymmärtää ja tunnistaa tulevaisuuden työelämätaitoja
  • suunnitella omien työelämätaitojen kehittämistä
  • analysoida omaa unelmatyötään ja eritellä siinä tarvittavia osaamisia

Sisältö: Teemat:

  1.  Johdanto – katsaus työelämässä tapahtuneisiin ja digitalisaation kiihdyttämiin muutoksiin
  2. Ammatillinen kehittyminen – omat lähtökohdat saavuttaa tyytyväisyys työssä – tulevaisuuden työelämän ammatilliset taidot – oman kehittymisen suunnittelu
  3. Meta-taidot – metataitoihin perehtyminen – omien metataitojen tunnistaminen ja kehittäminen
  4. Yrittäjämäinen ajattelu- ja työtapa – yrittäjämäiseen ajattelu- ja työtapaan tutustuminen – oman yrittäjyysosaamisen tunnistaminen
  5. Unelmatyö – oman unelmatyön ja siinä tarvittavien osaamisten pohdinta – omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittymiskohteiden valitseminen

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla ei ole pakollisia aikataulutettuja verkkotapaamisia eikä -luentoja. Tarjolla kuitenkin kaksi opetustapahtumaa: 5.9.2022 klo 16-17 ja 19.9.2022 klo 16-17. Opintojakso alkaa 05.09.2022. Opintojaksolla on viisi teemaa. Suositeltavaa on opiskella yksi teema aina yhden viikon aikana. Opintojakso päättyy ja Moodle-kurssi sulkeutuu su 23.10.2022 klo 22.00.

 

Course additional info

Opintojakso soveltuu täydentävään osaamiseen kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.