Spring
Course name Intellectual Disabilities - a challenge or richness in nursing care
Course date 13.02.2023 - 24.04.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maarit Leinonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.02.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Intellectual Disabilities - a challenge or richness in nursing care

13.02.2023 - 24.04.2023

Course description

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi:

  • Tiedät mistä kehitysvammaisuus johtuu
  • Osaat selittää, mitä kehitysvammaisuus on
  • Ymmärrät, millaisissa tilanteissa ja millaisia eettisiä kysymyksiä voi nousta esille kehitysvammaisten ja hänen perheensä kohtaamisessa erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Osaat perustella omaa toimintaasi kehitysvammaisen ja hänen perheensä / ohjaajiensa kanssa sinun oman ammattieettisten toimintaohjeiden perusteella
  • Tiedät millaisia kommunikaatio-, hoito-, kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä
  • Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua

Prerequisites

Opiskelet sosiaali- tai terveysalan tutkintoa

Assessment criteria

Hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.