Summer
Course name Sustainable Ecology
Course date 03.05.2023 - 16.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Nature and Environment HUB, Technology HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Sustainable Ecology

03.05.2023 - 16.08.2023

Course description

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Luonto ja luonnonvarat Ihminen ja ympäristö Ympäristö ja kuormitus

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Course info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course additional info

Huomioitavaa, että kyseessä päivitetty versio samansisältöisestä EkoPro -opintojaksosta (3 op).

Mikäli olet suorittanut EkoPro- opintojakson, älä ilmoittautudu Kestävä ekologia- opintojaksolle.