Fall | Full
Course name Sustainable Ecology
Course date 28.09.2022 - 07.12.2022
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.09.2022

Sustainable Ecology

28.09.2022 - 07.12.2022

Course description

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Luonto ja luonnonvarat Ihminen ja ympäristö Ympäristö ja kuormitus

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty /hylätty

Course info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course additional info

Huomioitavaa, että kyseessä päivitetty versio samansisältöisestä EkoPro -opintojaksosta (3 op).

Mikäli olet suorittanut EkoPro- opintojakson, älä ilmoittautudu Kestävä ekologia- opintojaksolle.