Non-stop
Course name Sustainable food system
Course date 15.08.2022 - 31.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB, Natural Sciences HUB, Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Jarmo Alarinta, Margit Närvä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 30.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable food system

15.08.2022 - 31.12.2022

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ruokahävikkiin ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti, ruokatuotteessa käytettäviin pakkauksiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Opiskelija oppii näkemään globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja arvioimaan sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä.

Opiskelija saa valmiuksia ongelmaratkaisuun.

Sisältö

  • Globaali ruokajärjestelmä
  • Elinkaarianalyysi
  • Ruokahävikin määritelmä
  • Ruokahävikin syntymisen syyt ja vähentämiskeinot Suomessa ja globaalisti
  • Ruokatuotteiden pakkaukset ja niiden ympäristövaikutukset
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty.

 

Course way of working and time table

Non-stop -toteutus. Itsenäinen perehtyminen opintomateriaaliin ja vastaaminen verkkotehtäviin. Ruoka- ja pakkaushävikin seurantatehtävä.

Course info

Opintojaksolla tarvitaan keittiövaaka.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.