Fall
Course name Scientific Basis of Sustainable Development
Course date 05.09.2022 - 16.12.2022
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sampo Saari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 12.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Scientific Basis of Sustainable Development

05.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Opiskelija ymmärtää ekosysteemien ja ilmastosysteemin toiminnan periaatteet ja ekosysteemien toiminnan merkityksen kestävän kehityksen perustana sekä osaa vertailla erilaisten ympäristön tilan seurantaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Kurssilla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien toimintaan, ympäristön tilan seurannan menetelmiin, luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden kysymyksiin sekä ilmastosysteemin perusteisiin.

Course way of working and time table

Itseopiskelukurssi. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa luennoilla, vaan kaikki tämän kurssin luentomateriaali löytyy sähköisenä Moodle-alustalta. Kurssilla järjestetään aloituswebinaari. Aloituswebinaarissa käydään läpi kurssin toimintatavat, sisältö, kurssitehtävät ja niiden ohjeistukset. Lisäksi tutustumme kestävän kehityksen historiaan, termeihin ja tavoitteisiin. Aloituswebinaari taltioidaan.