Fall
Course name Scientific Basis of Sustainable Development
Course date 16.09.2024 - 13.12.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sampo Saari
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.05.2024 - 15.09.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Scientific Basis of Sustainable Development

16.09.2024 - 13.12.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ekosysteemien ja ilmastosysteemin toiminnan periaatteet ja ekosysteemien toiminnan merkityksen kestävän kehityksen perustana sekä osaa vertailla erilaisten ympäristön tilan seurantaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien toimintaan, ympäristön tilan seurannan menetelmiin, luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden kysymyksiin sekä ilmastosysteemin perusteisiin.

Assessment criteria

  •  tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa peruskäsitteet ja ymmärtää keskeisimmät prosessit luonnontieteellisestä kestävästä kehityksestä, ilmastosysteemistä ja ekosysteemeistä.
  •  hyvä (3-4)  Opiskelija osaa tuottaa ja analysoida luonnontieteellisen kestävän kehityksen tekstejä sekä ymmärtää laaja-alaisesti ilmastosysteemin ja ekosysteemien toiminnan ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet.
  •  kiitettävä (5) Opiskelija ymmärtää syvällisesti luonnontieteellisen kestävän kehityksen teemat ja kokonaisuuden ja osaa ammattimaisesti analysoida erilaisia aiheeseen liittyviä materiaaleja ja tuottaa niitä. Opiskelija ymmärtää syvällisesti ilmastosysteemin ja ekosysteemien toiminnan ja niiden väliset takaisinkytkentämekanismit ja osaa esitellä niitä ammattimaisesti yleisölle.

Course way of working and time table

Verkkotapaamisten ajankohdat (7 verkkotapaamista) kurssin Moodle sivulla (https://moodle.tuni.fi) ja kalenterissa.

Viikko 1: Johdanto, Kestävän kehityksen merkitys ja tavoitteet Viikko 2-3: Maa- ja vesiekosysteemien toiminta Viikko 4-5: Ilmastosysteemin perusteet Viikko 6: Välipalaute Viikko 7-8: Ilmaston ja ekosysteemien väliset takaisinkytkennät Viikko 9-10: Ilmaston ja monimuotoisuuden suojelu Viikko 11: Yhteenveto ja kurssipalaute

Kurssin läpäiseminen vaatii kaikkien pakollisten tehtävien tekemisen hyväksytysti. Pakollisiin tehtäviin kuuluu kaksi Moodlessa tehtävää monivalintakyselyä, yksi pohdintatehtävä (Moodlen keskustelupalsta), yksi lyhyt essee ja yksi kurssin lopussa ryhmätyönä tehtävä esitys. Sekä esseeseen että esitykseen liittyy lisäksi vertaisarviointi ja lyhyt palaute kysely. Edellä mainittujen lisäksi, kurssin puolivälissä annetaan kurssin välipalaute ja kurssin lopuksi kurssipalaute.

Kun teet kaikki tehtävät ja palautat ne määräaikaan mennessä, saat kurssin arvosanaksi 3. Korkeampaan arvosanaan (4-5) vaaditaan hyvä ja perusteltu vertaisarviointi (essee ja esitys) ja aktiivinen osallistuminen esityksen tekemiseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen ja määräajoista myöhästyminen laskevat numeroa. Kurssisuoritus hylätään, mikäli jokin pakollisista tehtävistä jää palauttamatta.

Ei lopputenttiä. Verkkopohjaiset monivalintakokeet tulevat suoritettavaksi kurssin Moodle-pohjalle.

 

Course info

Ajankäyttö

Webinaarit ja verkkotapaamiset: ~20 h Itsenäinen työskentely: ~75 h Ryhmätyöskentely ja vertaisarviointi: ~40 h Yht: 135 h

Course enrolment info

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Kesälomakauden johdosta CampusOnline.fi:n kautta tehtyjä ilmoittautumisia käsitellään seuraavan kerran vasta elokuussa.