Spring
Course name Sustainable Development Goals in Business
Course date 27.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Anniina Kontiokorpi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable Development Goals in Business

27.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen yritystoiminnassa
  • Ymmärrät yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien kestävään kehitykseen liittyvien muutosten vaikutukset liiketoimintaan ja osaat reagoida niihin
  • Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä sekä mitata tavoitteiden saavuttamista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.

  • Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
  • Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
  • Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnon suorittaminen vastaa noin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle. Ajankäyttö jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.