Fall
Course name Tame the vegetables! Vegan and vegetarian food
Course date 01.09.2022 - 13.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Tame the vegetables! Vegan and vegetarian food

01.09.2022 - 13.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opintojaksolla opiskellaan eri ikä- ja kohderyhmille sopivan vegaani- ja kasvisruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon avulla. Opit arvioimaan ja laskemaan ravintosisältöä ja tekemään tarvittavia muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi. Lisäksi perehdytään erilaisiin kasviproteiininlähteisin ja muihin kasviruokavalioon sopiviin elintarvikkeisiin, niiden valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Sisältö:

 • Eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuositukset ja kasvisruoka.
 • Täysipainoisen kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
 • Proteiininlähteet kasvisruokavalioissa.
 • Oppimista syventävä case-tehtävä.

Assessment criteria

Arviointi:

 • Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä ja verkkotentti.
 • Opintojakson arvosana muodostuu vaadittujen tehtävien hyväksytystä suorittamisesta
 • Opintojaksolla käytetään vertais- ja asiantuntijapalautetta.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

4 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 108 tunnin työmäärää.

 • Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, opinnoissa voi edetä omaan tahtiin.
 • Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.
 • Aikaan sidottuja luentoja ei järjestetä, luennot ovat tallenteina opintojaksoalustalla.
 • Opiskelun ohjausta on saatavilla.
 • Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.

Course info

Opiskelumateriaali: 

Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina. Opiskelussa käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Course enrolment info

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.