Non-stop
Course name Linguistic accessibility
Course date 23.02.2022 - 31.07.2022
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Hanna-Kaisa Turja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2021 - 22.05.2022
Enrol

Linguistic accessibility

23.02.2022 - 31.07.2022

Course description

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria

Prerequisites

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.   

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä.

Course way of working and time table

Opintojakson voi suorittaa omaa tahtiin itsenäisesti. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoinen aloituswebinaari. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä kuten havainnointia, lukemista ja keskusteluita.

Vapaaehtoinen aloituswebinaari:

  • 23.2.2022 klo 17.00-18.30

Course info

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera .

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“itsenäinen toteuttaminen ihan parasta! Ja riittävä aika!”

“Parasta on ollut, että opintojakso on lisännyt omaa ymmärrystä saavutettavuudesta / esteettömyydestä ja eri ihmisryhmistä, joihin se vaikuttaa.”