Fall | Full
Course name Circular Economy Business and Service Development
Course date 24.10.2022 - 16.12.2022
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Satu Harkki
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.09.2022
Course enrolment info

Circular Economy Business and Service Development

24.10.2022 - 16.12.2022

Course description

Opintojaksolla kehitetään tiimissä toimeksiantajayritysten liiketoimintaa ja palveluita hyödyntäen ilmastopositiivisen yrityksen periaatteita, kiertotalouden liiketoimintamalleja ja palvelumuotoilua.

Tällä opintojaksolla pääpaino on yhteiskehittämisessä ja tiimityössä. Opettajat toimivat tiimien valmentajina ja auttavat tiimejä kehittämään liiketoimintamalleja ja palveluja toimeksiantajayritykselle. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja kehitetään yrityksen liiketoimintaa/palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita noudattaen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisältö

 • Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen toimeksiantajayrityksen tarpeisiin
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit ja menetelmät.
 • Kiertotalouden perusteet niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kiertotaloudesta
 • Empaattinen, asiakasymmärrykseen perustuva palvelumuotoilu
 • Käytettävien menetelmien ja työkalujen valinta, käyttö ja arviointi

Prerequisites

Yritystoiminnan perusteet tai vastaava kokemus/opinnot.

Assessment criteria

Arviointitavat

Yksilötehtävät 40 % Tiimityö 60 %

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita noudattaen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy valitsemaan ja arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja menetelmiä.
 • Pystyy ottamaan tiimin jäsenet ja asiakkaat mukaan yhteiskehittämiseen.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen liiketoimintamahdollisuuksia.

Course way of working and time table

Oppimistehtävät

 • Yksilötehtävät
  • Kiertotalouden perusteet (jos ei aikaisempaa pohjaa kiertotaloudesta)
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit (toimeksiantajayrityksen toimialalta)
  • Käsikirja: Palvelumuotoilun/kiertotalouden menetelmät ja työkalut
 • Projektityö
  • Kehittämistehtävä yritykselle

Alustava aikataulu

Kesto 8 viikkoa:

 • Yksilötehtävät viikot 1-8
 • Tiimityö:viikot 2-8, toimeksiantajayritysten esittely on joko ensimmäisellä tai toisella viikolla

Online-opetusta torstaisin klo 17.40 – 20.30. Onlineopetuksessa (kerran viikossa) annetaan tiimityön ohjausta ja tiimit kehittävät toimeksiantajayrityksen liiketoimintaa/palvelua.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (BUS8LH121) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.