Fall
Course name Circular Economy Business
Course date 01.09.2022 - 31.12.2022
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Piia Nurmi, lehtori, Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmän vetäjä ja Annika Holmbom, lehtori, Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Circular Economy Business

01.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Sisältö

Kiertotalouden liiketoimintakurssilla (5 op) opiskelijat oppivat, että kiertotalous on uusi talouden malli, jossa materiaalit kierrätetään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluiden ja innovaatioiden kautta. Kiertotalous vastaa suurimpiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastomuutokseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja monimuotoisuuden menetykseen. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja, monipuolista asiantuntemusta ja liiketoiminnan uudelleen suuntautumista. Erityisesti tarvitaan erityyppisiä ammattilaisia, jotka pystyvät ratkaisemaan kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät vaikeat ongelmat.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
 • Tunnistaa kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnat sekä sen hyödyt ympäristö-, sosiaalis-taloudellisista näkökulmista
 • Ymmärtää millaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja on olemassa ja osaa kehittää niitä
 • Ymmärtää tarpeen laajemman yhteiskunnallisen muutoksen syntymiselle
 • Osaa soveltaa kiertotalouden kehittämistoimintaa ammatissaan

Prerequisites

YAMK opintojaksolle voi ilmoittautua alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat.

Assessment criteria

Tällä kurssilla on numeerinen arviointi 1-5

Arviointi perustuu:

 1. Ennakkotehtävä, ei arvioida, mutta pitää olla tehtynä deadlineen mennessä.
 2. tehtävä yksilöraportti (50%)
 3. tehtävä: ryhmätehtävä (itse tehtävä 30%, vertaisarvioinnin osuus 20%) (yhteensä 50%)

 

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu tehtävien kautta.

Kurssin hyväksyminen vaatii, että kaikki osatehtävät on tehty/palautettu aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.

Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Course way of working and time table

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssi on YAMK-kurssi eli ylempi AMK. Kurssi toteutetaan syksyllä 2022 seuraavasti:

 • ti 20.9.2022 8.15-16.00
 • ti 25.10.2022 12.15-16.00
 • ti 15.11.2022 12.15-16.00

Muu työ tapahtuu oppimisalustalla ja ei ole aikaan sidottua. Ennen 1. online-kurssipäivää sinulla on ennakkotehtävä tehtävänäsi.

Course enrolment info

Opintojakso on tarjolla

 • avoimen AMK:n opiskelijoille (15 opiskelijapaikkaa).
 • Muiden ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (15 paikkaa.) TÄYNNÄ

Turku AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.