Fall
Course name Development, Guidance and Promotion of Interests in Rural Areas
Course date 10.10.2022 - 15.12.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Maarit Timonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Development, Guidance and Promotion of Interests in Rural Areas

10.10.2022 - 15.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija
 • Tuntee uusiutuvat energiamuodot: tuuli-, vesi-, aurinko-, aaltoenergia sekä perinteisessä mielessä uusiutuvat turve-, pelto- ja metsäbioenergia
 • Tuntee uusimpia nykyteknologian kehitteillä olevina energiamuotoja, kuten levä-, mikrobi- ja vetyenergia
 • Tuntee energiamuotoihin liittyviä kemiallisia prosesseja ja teknisiä laitteita polttoaineen ja energian tuotantoon sekä tuotetun energian varastointiin ja jälkikäsittelyyn liittyen
 • Osaa kytkeä energiantuotantoon kestävän kehityksen ja mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla
 • Tuntee kiertotalouden perusteet.

Sisältö:

 • Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
 • Luonnonvara-alan kiertotalousympäristön materiaalivirrat
 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
 • Uudet mahdollisuudet – kiertotalouden visio
 • Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu
 • Kiertotalous

Assessment criteria

Arviointi tentin mukaan 0-5.

Tehtävät tehtävä ennen kurssitenttiä vertaisarviointeineen.

Course way of working and time table

Itsenäisen opiskelun verkkototeutus. Moodle alustalla opintomateriaali ja tehtävät. Tehtävät suoritettava vertaisarviointeineen ennen tenttiä. Tällöin opiskelija osoittaa, että on perehtynyt aiheeseen riittävästi kurssin aikana ja samalla valmistautuu kurssitenttiin.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi