Spring
Course name Circular Economy and Climate as a Business Opportunity
Course date 27.03.2023 - 19.05.2023
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Harkki
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 07.12.2022
Enrol
Course enrolment info

Circular Economy and Climate as a Business Opportunity

27.03.2023 - 19.05.2023

Course description

Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on merkittävä mm. ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä. Tule kehittämään omaa osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja liiketoimintaa kehitettäessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa ja siirryttäessä kohti kiertotaloutta sekä mitä eri kiertotalouden liiketoimintamalleja voidaan hyödyntää ja miten analysoida eri toimialaa ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tietää keskeiset peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
 • Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä ilmastotoimia.
 • Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta.
 • Osaa hahmottaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvioida niitä

Sisältö

 • Johdanto vastuulliseen liiketoimintaan ja erityisesti yrityksen ympäristövastuuseen
 • Kiertotalouden perusteet ja muutos lineaarisesta mallista kiertotalouteen
 • Ilmastotoimet toimitusketjussa ja resurssitehokkuus
 • Esimerkkejä yritysten eri asiantuntijoiden roolista kiertotalouden ja ilmastotoimien edistäjinä
 • Omien vaikutusmahdollisuuksien oivaltaminen
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit

Assessment criteria

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Tietää peruskäsitteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
 • Tietää joitakin keinoja, miten yritykset voivat tehdä ilmastotoimia
 • Osaa hahmottaa tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta
 • Osaa hahmottaa joitain kiertotalouden liiketoimintamalleja
 • Osaa hahmottaa ilmastotoimia toimitusketjussa

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Tietää keskeiset peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
 • Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä ilmastotoimia
 • Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta
 • Osaa hahmottaa joitain kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvioida niitä
 • Osaa hahmottaa ilmastotoimia toimitusketjussa

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Tietää laajasti peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
 • Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä ilmastotoimia
 • Osaa arvioida omia vaikutusmahdollisuuksia kiertotaloudessa ja ilmastotoimissa kuluttajana sekä tulevaisuuden työntekijänä yrityksessä
 • Hallitsee kiertotalouden liiketoimintamallit ja analysoida ja arvioida niitä
 • Osaa hahmottaa ilmastotoimia toimitusketjussa englanniksi

Course way of working and time table

Virtuaalinen kurssi. Opintojaksolla oppiminen tapahtuu pääosin itsenäisten viikkotehtävien kautta.

Opettajat antavat ohjausta tehtäviin etätunneilla, jotka myös taltioidaan ja opiskelija voi katsoa ne myöhemmin, jos ei pääse osallistumaan.

Siirtyminen kiertotalouteen, vihreään liiketoimintaan edellyttää verkostoitumista ja yhteisöllistä toimintaa, mitä edistetään mm. opintojakson etätunneilla, verkkokeskusteluilla sekä pienryhmätehtävillä, jotka muodostavat 25 % opintojaksosta.

Alustava aikataulu

 • Viikko 1 Opintojakson esittely Zoomissa (voit katsoa myöhemmin taltioinnin, jos et pääse paikalle)
 • Viikko 1 Teema 1 A ja B (Ympäristöongelmat A ja kestävä kulutus B)
 • Viikko 2 Teeman 1 A ja B suorittaneet hyväksytään kurssille mukaan
 • Viikko 2 Teema 2 (Yritys- ja ympäristövastuu)
 • Viikko 3: Teema 3 (Kiertotalous ja ilmasto)
 • Viikko 4: Oppimisen käsikirjan välipalautus
 • Viikko 4: Tehtävien ohjaus Zoomissa (voit katsoa taltioinnin myöhemmin, jos et pääset paikalle)
 • Viikko 5: Teema 4 (Kiertotalouden Iiiketoimintamallit) /Parityö + vertaiarviointi
 • Viikko 6: Teema 6: (Kiertotaloutta toimitusketjussa) /pienryhmätyö
 • Viikko 7:Teema 6 (Ammatti kiertotaloudessa)
 • Viikko 8: Lopullisen oppimisen käsikirjan palautus

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER001AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.