Spring
Course name Circular.now
Course date 10.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tommi Kukkonen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Circular.now

10.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
  • Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
  • Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
  • Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

  • Kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet
  • Aihealueet, joita kurssilla käsitellään: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät.

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Kolmen opintopisteen suoritus sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen.

Course info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.