Spring
Course name Circular.now
Course date 18.01.2022 - 31.05.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Anne Poutiainen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 30.04.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Circular.now

18.01.2022 - 31.05.2022

Course description

Kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet

  • Kestävä ruokajärjestelmä
  • Metsäperäiset kierrot
  • Tekniset kierrot
  • Liikkuminen ja logistiikka

Tavoitteet

  • Tiedät, mitä kiertotalous tarkoittaa ja opit ymmäritämään sen perusperiaatteet.
  • Ymmärrät nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia.
  • Tutustut keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää.
  • Luot näkemyksen käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi.

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.

Kolmen opintopisteen suoritus sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen.

Course enrolment info

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.