Spring | Full
Course name Information Security and Data Protection in Building Automation
Course date 15.01.2024 - 15.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Ossi Laakkonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 28.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Information Security and Data Protection in Building Automation

15.01.2024 - 15.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Osaat kiinteistöautomaatiojärjestelmän eri osien tietoturvaratkaisut ja erotat kiinteistötiedosta tietosuojan alaiset osat.

  • Tietoturvan peruskäsitteet
  • Tietosuojan peruskäsitteet
  • Kiinteistöautomaatiojärjestelmän peruskäsitteet ja yleisen rakenteen
  • Miten tietoturva liittyy kiinteistöautomaatioon
  • Miten tietoturva hoidetaan kiinteistöautomaatiossa
  • Mitä tietosuojan alaista tietoa kiinteistöautomaatioon liittyy

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt tietoturvan ja tietosuojan perusteisiin. Lisäksi saat perustiedot kiinteistöjen automaatiojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojaratkaisuista.

Assessment criteria

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista testeillä, jotka voit tehdä oman aikataulun mukaisesti. Jokaisen moduulin jälkeen on testi, jonka läpäisy on vaatimuksena seuraavaan moduuliin pääsylle. Lopputentti aukeaa viimeisen moduulin testin läpäisyn jälkeen.

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitset hyväksytyn testin jokaisesta 5 moduulista sekä hyväksytyn lopputentin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä jokaisen moduulin jälkeen. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi. Opintojakson läpäistäksesi sinun tulee läpäistä jokaisen moduulin testi sekä lopputentti, joka sisältää kysymyksiä jokaisesta moduulista.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.