Spring
Course name Competitiveness in the 50+ Market
Course date 16.01.2023 - 30.04.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Mika Pasanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Competitiveness in the 50+ Market

16.01.2023 - 30.04.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta
  • Tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan
  • Osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan
  • Osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta

Sisältö

  • 50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet
  • Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen
  • Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan
  • Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan

Assessment criteria

Verkkotentti, oppimistehtävät ja reflektiopäiväkirja.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.