Fall | Full
Course name Pain and Pain Management
Course date 19.09.2022 - 15.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Noora Silvennoinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Pain and Pain Management

19.09.2022 - 15.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Osaat

 • Kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
 • Ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
 • Kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

 • Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
 • Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
 • Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
 • Biopsykososiaalinen viitekehys
 • Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Assessment criteria

Arviointi

Suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit, hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Verkko-opinnot omassa aikataulussa
 • Itsenäinen työskentely
 • Oppimistehtävät
 • Verkkotentit (käsitteistä)

Course info

Oppimateriaali

Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus)

Muu verkkomateriaali saatavissa kurssialustalla

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.