Fall
Course name Pain and its non-pharmacological treatment
Course date 15.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Pain and its non-pharmacological treatment

15.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Sisältö: Sisältö muodostuu 4 teemasta, joita ovat: 1. mitä kipu on? (1 op) 2. kivun arviointi (2 op) 3. kivun lääkkeetön hoito (1 op) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op).

Prerequisites

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Verkkokurssilla on erilaisia itsearviointitestejä, jotka eivät vaikuta arviointiin, mutta auttavat lopputestin tekemisessä.

Course way of working and time table

Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi. Opiskelija voi edetä omassa tahdissa ja merkitä osatehtäviä suoritetuksi. Opintojaksolla on lopputestiin tulevan opintomateriaalin lisäksi lisämateriaalia, joihin opiskelija voi halutessaan tutustua. Verkkokurssin lopussa on lopputesti, jonka perusteella arvosana muodostuu (hyväksytty).

Opintojakson lopussa on tietotesti, jonka opiskelija voi tehdä, kun on opiskellut kaikki osiot. Loppukokeen tekemisen edellytys on, että opiskelija on tehnyt kussakin osiossa olevat tehtävät ja itsearviointitestit. Itsearviointitestien avulla opiskelija voi kerrata oppimaansa ja se auttaa loppukokeen tekemisessä.

Course info

Opiskelumateriaali on kurssialustalla. Kurssilla on myös itseopiskelumateriaalia, joihin voi halutessaan tutustua. Opiskelija voi hyödyntää myös muuta materiaalia aiheen opiskelussa.

Suomeksi

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso muodostuu 4 osiota ja niiden työmäärästä seuraavasti:

Osio 1 = 1 op (27 tuntia) Osio 2 = 2 op (54 tuntia) Osio 3 = 1 op (27 tuntia) Osio 4 = 1 op (27 tuntia)